BSS bez tajemnic
BSS bez tajemnic
Odkryj świat nowoczesnych usług biznesowych z gospodarzem Wiktor Doktór. Posłuchaj informacji z życia Pro Progressio, ciekawostek na temat outsourcingu, centrów usług wspólnych i szeroko rozumianego świata BSS.
Wiktor Doktór
PodcastAI
PodcastAI

#884 Strategia Trójmiasta na FDI

E884 • Feb 27, 2024 • 30 mins

W tym odcinku Wiktor Doktór rozmawia z Marcinem Grzegorym o inwestycjach na Pomorzu, porównując ten region z innymi w Polsce. Omawiają priorytetowe sektory dla Pomorza, planowane inwestycje, a także studium przypadku Northvolt. Rozważają rozwój w obszarach energetyki, półprzewodników i inżynierii, a także zmiany w kierunkach inwestycji. Na zakończenie, omawiają przygotowania do kolejnej perspektywy unijnej.

Key Points

  • Invest in Pomerania to inicjatywa skupiająca różnych graczy, która skoncentrowała się na przyciąganiu projektów z sektora nowoczesnych usług biznesowych, a także na promowaniu regionu jako centrum logistyki i offshore'u, z potencjałem do przyciągania inwestycji w energetykę i półprzewodniki.
  • Strategia Invest in Pomerania na najbliższe lata zakłada świadome kierowanie rozwojem regionu poprzez promocję wybranych sektorów i współpracę z imprezami branżowymi, z naciskiem na innowacje, technologie i startupy.
  • Wzrost i rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w regionie Pomorza jest uznawany za wskaźnik dojrzałości rynku, a równowaga między napływem nowych inwestycji a organicznym wzrostem istniejących przedsiębiorstw świadczy o stabilności ekosystemu biznesowego regionu.
- / -